Grundvand. Status og udvikling 1989-2013. Teknisk rapport

Lærke Thorling, Walter Brüsch, Vibeke Ernstsen, Birgitte Hansen, Troels Laier, Flemming Larsen, Susie Mielby, Brian L. Sørensen

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Denne rapportering om grundvandets tilstand og udvikling er baseret på data indsamlet i perioden 1989 til 2013 som led i den nationale grundvandsovervågning (GRUMO) og landover-vågning (LOOP). Fra de almene vandværker præsenteres data fra egenkontrollen af grund-vandsvandkvaliteten i vandværksboringerne. Der er ligeledes i et vist omfang inddraget kemiske analyser af grundvandet fra andre grundvandsundersøgelser, fx i forbindelse med kort-lægningen af grundvandet i områder med særlige drikkevandsinteresser. Fra indvindere af grundvand og overfladevand; vandværker, industrier, markvandere mv. rapporteres indberettede oplysninger om vandindvindingens størrelse.
Original languageDanish
PublisherGEUS
Number of pages231
ISBN (Print)978-87-7871-387-2
DOIs
Publication statusPublished - 25 Mar 2015

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this