Grundvand. Status og udvikling 1989-2012. Teknisk rapport

Lærke Thorling, Walter Brüsch, Birgitte Guldberg Hansen, Carsten Langtofte Larsen, Susie Birgitte Mielby, Lars Troldborg, Brian Lyngby Sørensen

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Denne rapportering om grundvandets tilstand og udvikling er baseret på data indsamlet af Naturstyrelsen (før 2007 amterne) i perioden 1989 til 2011, som led i den nationale grundvandsovervågning (GRUMO) og landovervågning (LOOP). Fra de almene vandværker præsenteres data fra egenkontrollen af indvindingsboringernes vandkvalitet. Der er ligeledes i et vist omfang inddraget kemiske analyser af grundvandet fra andre grundvandsundersøgelser, fx i forbindelse med kortlægningen af grundvandet i områder med særlige drikkevandsinteresser. Fra
alle indvindere af grundvand, vandværker, industrier, markvandere mv. anvendes de indberettede oplysninger om indvindingens størrelse.
Original languageDanish
PublisherGEUS
Number of pages182
ISBN (Print)978-87-7871-364-3
DOIs
Publication statusPublished - Nov 2013

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this