Grundvand 2016. Status og udvikling 1989-2015, Resumérapport

Lærke Thorling, Birgitte Hansen, Anders R. Johnsen, Carsten Langtofte Larsen, Susie Mielby, Lars Troldborg

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Dette års grundvandsovervågningsrapport er opdelt i en resumérapport og en datarapport. I nærværende resumérapport præsenteres de væsentligste konklusioner vedrørende grundvandsressourcens tilstand og udvikling, mens datarapporten beskriver principper og metoder for overvågningen samt
alle indsamlede data og resultater.
Original languageEnglish
PublisherDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Number of pages26
ISBN (Electronic)978-87-7871-456-5
ISBN (Print)978-87-7871-455-8
Publication statusPublished - 20 Mar 2017

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this