GrundRisk - Metode til at estimere lertykkelse under jordforureninger, der er kortlagt på V1 og V2

Anders Juhl Kallesøe, Jakob Molander, Claus B. Ditlefsen, Lars Troldborg, Marianne B. Wiese, Martin Hansen, Knud Erik S. Klint

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Nærværende Miljøprojekt beskriver en metode til at estimere lertykkelser under jordforureninger, der er kortlagt på vidensniveau V1 og V2. GEUS har udviklet metoden i
samarbejde med Miljøstyrelsen og DTU Miljø under hovedprojektet GrundRisk. Metoden estimerer lertykkelser over det øverste grundvandsmagasin defineret i den
Nationale Vandressource Model (DK-modellen). Som input benyttes et koordinatsat landsdækkende datasæt af kortlagte V1 og V2 lokaliteter (i alt ca. 35.000), der rekvreres fra Danmarks Miljøportal. Der inddrages desuden andre væsentlige hydrogeologiske parametre i den opstillede applikationen, som er vurderet vigtige i den følgende risikoscreening af de kortlagte jordforureninger.

Miljøprojektet er et vigtigt input i den igangværende udvikling af en effektiv metode til risikoscreening af kortlagte jordforureninger (V1 og V2), således at grundvandstruende jordforureninger identificeres på et tidligt stadium
Original languageDanish
PublisherMiljøstyrelsen
Number of pages41
ISBN (Print)978-87-93529-24-3
Publication statusPublished - 25 Oct 2016

Publication series

SeriesMiljøprojekt
Number1888

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this