GEUS' virksomhed i 2003. Faglige resultater

Per Kalvig (Editor)

Research output: Book/ReportInstitutional report

Abstract

Økonomistyrelsen ændrede i 2002 reglerne for afrapportering af årsrapporter således, at det ikke længere er muligt at medtage en afrapportering af GEUS faglige aktiviteter i selve årsrapporten. Det er GEUS’ opfattelse, at der er behov for en kortfattet gennemgang og vurdering af årets faglige resultater. Det er derfor besluttet at udarbejde denne kortfattede gennemgang af institutionens faglige aktiviteter for 2003, som et selvstændigt supplement til den økonomiske gennemgang af institutionen, som gives i Årsrapport 2003.

Den faglige afrapportering følger strukturen i Arbejdsprogram 2003 og giver en oversigt over GEUS’ faglige aktiviteter på de enkelte programområder med særlig vægt på en vurdering af de opnåede resultater.

Desuden gives der en vurdering af hvorvidt de fastsatte mål for 2003 er opfyldt. Målene er beskrevet i Arbejdsprogram 2003, og omfatter både faglige mål for de strategiske indsatsområder, resultatindikatorer, institutionsmål og koncernmål. Målene for de strategiske indsatsområder og resultatindikatorer er defineret i Resultatkontrakt 2000–2003; institutionsmål og koncernmål er begge et-årige og defineres af henholdsvis GEUS’ bestyrelse og Miljøministeriets koncernledelse.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Number of pages41
ISBN (Print)87-7871-129-0
Publication statusPublished - 23 Mar 2004

Programme Area

  • Programme Area 1: Data

Cite this