Geologisk lagring af CO2 - et bidrag til fremtidens klimapolitik

Niels Peter Christensen, Peter Johannessen, Michael Larsen, Niels Springer, Kim Zinck-Jørgensen

Research output: Contribution to journalArticleCommunication

Abstract

Udledning af CO2 fra afbrænding af fossile brændsler så som kul, olie og gas kan føre til en række uønskede ændringer af jordens klima. Der er en international fælles vilje til at nedbringe CO2 udledningen, som beskrevet i Kyoto-aftalen, men målene kan være svære at nå, da verden samtidig tørster efter energi til skabelse af vækst og velstand.Lagring af CO2 i undergrunden er en oplagt mulighed for at indskrænke udledningen. Det kræver, at CO2 adskilles fra røggassen eller brændslet, og at der findes egnede geologiske formationer, hvor den frigjorte CO2 kan lagres sikkert i undergrunden. Undersøgelser af denne mulighed foregår igennem et antal internationale forskningsprojekter i EU-regi, hvor både offentlige forskningsinstitutioner og industrien deltager. GEUS er en aktiv aktør i dette samarbejde.
Original languageDanish
Pages (from-to)2-14
Number of pages13
JournalGEOLOGI - Nyt fra GEUS
Volume2004
Issue number2
Publication statusPublished - Dec 2004

Programme Area

  • Programme Area 3: Energy Resources

Cite this