Geological map of Demnark. Geologisk kort over Danmark 1:200 000. The Danish Central Graben / Den danske Centralgrav. 'Base Upper Jurassic' and the Upper Jurassic (two-way traveltime and depth interval velocity and isochore). 'Basis Øvre Jura' og Øvre Jura (to-vejs løbetid og dybde intervalhastighed og vertikal tykkelse)

Peter Britze, Peter Japsen, Claus Andersen

    Research output: Map or map descriptionGeological map or map description

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Geological map of Demnark. Geologisk kort over Danmark 1:200 000. The Danish Central Graben / Den danske Centralgrav. 'Base Upper Jurassic' and the Upper Jurassic (two-way traveltime and depth interval velocity and isochore). 'Basis Øvre Jura' og Øvre Jura (to-vejs løbetid og dybde intervalhastighed og vertikal tykkelse)'. Together they form a unique fingerprint.

    Earth and Planetary Sciences