Fra opland til søer og vandløb: Udveksling af grundvand og næringsstoffer og betydningen af randzoner

Peter Engesgaard, Bertel Nilsson

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedings

Abstract

Flere af vores nye undersøgelser viser, at grundvandets opholdstid i randzoner til vandløb og søer er i størrelsesordenen uger til år. Det er i tråd med vurderingen i GOI typologien. Til gengæld viser de samme undersøgelser, at nitratreduktionen er lille i de fleste systemer (næsten nul), hvor der i GOI typologien blev vurderet, at denne var af størrelsesordenen 10-97 % for den diffuse strømning gennem et ådalsmagasin. For nitrats vedkommende styres dette af, at der alle steder også findes ilt, og reduktionskapaciteten er derfor lille. Nitratreduktionen kan dog godt være større, da det vurderes, at der mange steder kan ske en betydelig reduktion af nitrat i selve vandløbs- eller søbunden.
Original languageDanish
Title of host publicationATV-møde: Vandkvalitet i grundvand/overfladevand - hvordan griber vi det an?
PublisherATV-Fonden for Jord og Grundvand
Pages13-24
Number of pages12
ISBN (Print)978-87-913-1358-5
Publication statusPublished - 2011
EventATV-Møde: Vandkvalitet i grundvand/overfladevand - hvordan griber vi det an? - Gentofte, Denmark
Duration: 29 Nov 201129 Nov 2011
Conference number: 76

Conference

ConferenceATV-Møde: Vandkvalitet i grundvand/overfladevand - hvordan griber vi det an?
Country/TerritoryDenmark
CityGentofte
Period29/11/1129/11/11

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this