Fortidens drivhusverden - Indsigt for fremtiden

Christian J. Bjerrum, Bodil Lauridsen, Gunver Krarup Pedersen, Jan Audun Rasmussen, Niels Schovsbo, Lars Stemmerik, Finn Surlyk

Research output: Contribution to journalArticleCommunication

Abstract

Igennem de sidste ca. 550 millioner år har klimaet på jorden vekslet mellem lange kølige perioder med frysehusklima som nutidens, hvor der er større eller mindre iskapper i de polare områder, og endnu længere, varme perioder med drivhusklima. I Kridt-tiden, for 145 til 65 millioner år siden hvor dinosaurerne levede, var klimaet på jorden meget varmere end i dag og koncentrationen af kuldioxid i atmosfæren var langt højere. Vandstanden i verdenshavet var endvidere op til 200 m over nutidens havspejl.

I løbet af de sidste 20 til 30 år har data fra iskerner lært os meget om de mekanismer, der styrer klimaet i perioder med frysehusklima. Hvis man vil lære noget om forholdene i perioder med drivhusklima, er det nødvendigt at studere aflejringer fra tidligere jordperioder. Her har det vist sig, at specielt lag fra Kridttiden kan give os vigtig information.

Og hvorfor er det så interessant? Der udledes i dag store mængder kuldioxid til atmosfæren, og en af følgevirkningerne er, at kloden bliver varmere. I en ikke alt for fjern fremtid vil klimaforholdene på Jorden derfor måske minde om forholdene i Kridt-tidens drivhusklima. Hvis vi kan forstå klimaet i Kridt-tiden og de forhold, der gav ophav til det varme klima, har vi bedre muligheder for at vurdere fremtidens klima.
Original languageDanish
Pages (from-to)2-19
Number of pages18
JournalGeoviden - Geologi og Geografi
Volume2006
Issue number4
Publication statusPublished - 2006

Programme Area

  • Programme Area 3: Energy Resources

Cite this