Foreløbige resultater af boringer ned i skrivekridt ved Bøtø Ringvej, Væggerløse, Falster. Geologisk model baseret på sammenstilling af boringer i skrivekridtet ved et saltvandspåvirket vandindvindingsområde omkring boring DGU nr. 242.231

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

De fleste vandindvindingsboringer på Falster trækker vand fra magasiner, der ligger i skrivekridt eller har forbindelse med skrivekridtet. Vandkvaliteten er rimelig god, og der har tidligere ikke været problemer med saltvandsindtrængning. Imidlertid er der inden for de seneste år blevet konstateret stigende indhold af saltvand i vandindvindingsområdet syd for Væggerløse. Fokusområdet for EU projektet ”SubSol” (www.subsol.org) og nærværende undersøgelse er området omkring vandindvindingsboring DGU nr. 242.212, der er er en af de boringer, hvori problemet med saltvandsindtrængning, har været særlig udtalt.

I SubSol-projektet gøres der en særlig indsats for at finde nye metoder til at løse problemerne omkring saltvandsindtrængning i grundvandmagasiner i kalkbjergarter. Lignende undersøgelser foregår i Marathon regionen i Grækenland og Mexico, men der forekommer kystnære kalkmagasiner med lignende problemer i store dele af verden. Et af projektets testfelter er grundvandmagasinet ved boringen DGU nr. 242.212 beliggende ved Bøtø Ringvej, Marielyst, Falster. Boringen forsyner Marielyst vandværk, og siden 2016 har nye boringer været udført omkring denne boring i tæt samarbejde med vandværket for at foretage detaljerede undersøgelser af grundvandets strømning omkring indvindingsboringen, og finde nye metoder til at sikre vandforsyningen fra den i fremtiden.

Efter de foreløbige undersøgelser i 2016 blev det besluttet at supplere de tidligere boringerne med to nye boringer, som havde særligt fokus på at udrede de geologiske forhold i skrivekridtet, der viste sig at være mere kompliceret end først antaget pga. isfremstød i sidste istid. Ved boringerne i 2016 blev der observeret grus med krystallinske småsten, som omfatter forskellige grundfjeldsbjergarter og gamle sedimentære bjergarter, som ikke hører hjemme i en skrivekridts sekvens. Det var derfor ønskeligt at få mere information om kridt-lagserien, hvor disse ”fremmedlegemer” optræder, for hermed at øge forståelsen af is-deformationens påvirkning på de hydrauliske forhold og grundvandets strømningsveje.

Formålet med denne rapport er at beskrive lagserien i de to seneste boringer ved Bøtø Ringvej, udført i projektet i oktober 2017. På baggrund af boringsundersøgelsen er der udfærdiget en model for grundvandsmagasinets geologiske opbygning. Den regionale geologiske ramme er inddraget som støtte for forståelsen af de komplikationer, der optræder i grundvandsmagasinet, der primært er et resultatet af glacialtektoniske påvirkninger under istidens gletscherfremstød.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherGEUS
Number of pages19
Volume2017
DOIs
Publication statusPublished - 11 Jan 2018

Publication series

SeriesDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Number28
Volume2017

Keywords

  • Denmark

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this