Faglige resultater 2005

Jens Stockmarr (Editor)

Research output: Book/ReportInstitutional report

Abstract

Der gælder særlige regler for indhold og omfang af Årsrapporter (Økonomistyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport af 14. december 2004), og det er derfor ikke muligt at medtage en afrapportering af GEUS’ faglige aktiviteter i Årsrapporten. Det er imidlertid GEUS’ opfattelse, at der er behov for en kortfattet gennemgang og vurdering af årets faglige resultater. Derfor udarbejdes denne gennemgang af institutionens faglige aktiviteter for 2005, som et selvstændigt supplement til den økonomiske gennemgang af institutionen præsenteret i Årsrapport 2005

Den faglige gennemgang følger strukturen i Arbejdsprogram 2005 og giver en oversigt over GEUS’ faglige aktiviteter på de enkelte programområder med særlig vægt på en vurdering af de opnåede resultater.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Number of pages37
ISBN (Print)87-7871-177-0
Publication statusPublished - Mar 2006

Publication series

SeriesSærudgivelse

Programme Area

  • Programme Area 1: Data

Cite this