Faglige resultater 2004

Per Kalvig (Editor)

Research output: Book/ReportInstitutional report

Abstract

Der gælder særlige regler for aflæggelse af Årsrapporter, og det er derfor ikke muligt at medtage en afrapportering af GEUS’ faglige aktiviteter i Årsrapporten. Det er imidlertid GEUS’ opfattelse, at der er behov for en kortfattet gennemgang og vurdering af årets faglige resultater. Derfor udarbejdes denne kortfattede gennemgang af institutionens faglige aktiviteter for 2004, som et selvstændigt supplement til den økonomiske gennemgang af institutionen, som gives i Årsrapport 2004 Den faglige gennemgang følger strukturen i Arbejdsprogram 2004, og giver en oversigt over GEUS’ faglige aktiviteter på de enkelte programområder med særlig vægt på en vurdering af de opnåede resultater.

Denne gennemgang indeholder også en oversigt over, hvorvidt de fastsatte mål for 2004 er opfyldt. Målene er beskrevet i Arbejdsprogram 2004 og omfatter både faglige mål for de strategiske indsatsområder, resultatindikatorer, institutionsmål og koncernmål. Målene for de strategiske indsatsområder og resultatindikatorer er defineret i Resultatkontrakt 2004-2007; institutionsmål og koncernmål er begge et-årige og defineres af henholdsvis GEUS’ bestyrelse og Miljøministeriets koncernledelse.

Alle ovennævnte publikationer kan hjemtages fra GEUS’ hjemmeside www.geus.dk – institutionsrapporter.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Number of pages39
ISBN (Print)87-7871-152-5
Publication statusPublished - Mar 2005

Publication series

SeriesSærudgivelse

Programme Area

  • Programme Area 1: Data

Cite this