Efterforskning og kortlægning af sandressourcer i Nordsøen for Kystdirektoratet - Lodbjerg A og B

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

For at sikre forsyningssikkerheden af sand til kystfodringen har Kystdirektoratet (KDI) flere bygherretilladelser og reservationsområder til råstofindvinding af sand på havet. I reservationsområde 1 nord for Thyborøn ønsker KDI at lokalisere ny bygherreområder til sandindvinding for kystbeskyttelse af Agger Tange nord for Thyborøn (Figur 1). WSP/GEUS udfører for KDI rådgivning og bistand vedrørende indhentning af fremtidige råstofindvindingstilladelser i forbindelse med KDI’s fællesaftaler.

GEO udførte for KDI i 2010 storskala fase IA undersøgelser og udpegning af potentielle ressourceforekomster, der bl.a. førte til etablering af reservationsområde I (GEO, 2011a). GEUS har for KDI i 2020 udført screening af eksisterende data og udpegning af efterforskningsområder i Reservationsområde 1 (GEUS Rapport 2020/10), i hvilke der skal foretages supplerende fase IA undersøgelser i form af boringer og efterfølgende, i udvalgte delområder, fase IB detailundersøgelser. Nærværende rapport omhandler rapportering af supplerende fase IA boringer samt fase IB geofysisk detailkortlægning, prøvetagning, og kortlægning af sandressourcer i to udvalgte delområder i reservationsområde 1. GEUS har stået for den geofysiske kortlægning og boringer, mens WSP har udført HAPS prøvetagninger og ROV verifikationsdyk.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherGEUS
Commissioning bodyKystdirektoratet
Number of pages459
Volume2021
DOIs
Publication statusPublished - 28 Feb 2023

Publication series

SeriesDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Number16
Volume2021

Keywords

  • Denmark

Programme Area

  • Programme Area 4: Mineral Resources

Cite this