Early warning - brug af drænvand til grundvandsovervågning

Ole Hørbye Jacobsen, Jeanne Kjær

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedings

Abstract

Denne præsentation belyser, hvorvidt resultater fra drænvandsundersøgelser kan bruges som en "early warning", der - analogt til lysimeter og modelleringsstudier - kan udpege de pesticider, der udgør en potentiel forureningsrisiko for grundvandsressourcen. Brug af drænvand til estimering af repræsentative, flux-gennemsnitlige pesticidkoncentrationer bedømmes at være relativt gode under danske klimaforhold, idet de danske jorde er relativt porøse. Der kan dog stilles spørgsmålstegn ved repræsentativiteten på meget veldrænede jorde, og på dårligt drænede jorde med lille kapacitet for lateral strømning under pløjelaget. Desuden vil repræ-sentativiteten af drænvand være bedre for svagt adsorberende stoffer end for stærkt adsorber-ende stoffer. Vi vurderer at drænvands-undersøgelser kan blive brugt som redskab til at karak-teriserer koncentrationen i det perkolerende vand i drændybde, hvis det bruges forsigtigt og efter en kritisk analyse.
Original languageDanish
Title of host publicationGrundvandsmonitering: teori og cases
PublisherATV-Fonden for Jord og Grundvand
Pages65-72
Number of pages8
Publication statusPublished - 2005
EventATV møde - Århus
Duration: 5 Oct 2005 → …

Conference

ConferenceATV møde
CityÅrhus
Period5/10/05 → …

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this