Den nationale grundvandskortlægning - GIS i grundvandskortlægningen

Susie Mielby, Joachim Marth, Søren Bagger, Martin Hansen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedings

Abstract

Siden den nationale grundvandskortlægning startede i 1999, har de tidligere amter og senere hen miljøcentrene udført detaljeret kortlægning inden for områder med drikkevandsinteresser (OSD) og i vandværkernes indvindingsoplande uden for disse. Amternes og miljøcentrenes opmærksomhed har været rettet mod anvendelsen af den detaljerede grundvandskortlægnings resultater i indsatplaner og handleplaner til brug for kommunerne, og de indsamlede data har været indberettet til de fællesoffentlige databaser, Jupiter og Gerda, mens rapporter, modeller, modelresultater og tolkede GIS-data som sådan har været overleveret områdevis til kommunerne.Når den nationale grundvandskortlægning er tilendebragt i år 2015, vil vi have fuldendt den største samlede hydrogeologiske kortlægning i Danmark. Der er behov for, at resultaterne af kortlægningen er tilgængelige for offentligheden som samlede landsdækkende kortprodukter, og at de kan danne baggrund for arbejdet med grundvandsbeskyttelsen fremover, således at kortlægningsresultaterne kan bruges til miljøcentrenes, kommunernes, regionernes og vandforsyningernes videre administration og planlægning. Dette indlæg beskriver, hvad der gøres for at samle op på kortlægningsresultaterne og sikre adgangen til dem.
Original languageDanish
Title of host publicationVintermøde om Grundvandsforurening
PublisherATV-Fonden for Jord og Grundvand
Pages107-114
Number of pages8
ISBN (Print)9788791313462
Publication statusPublished - 2010
EventATV-møde: Vintermøde om Grundvandsforurening - Vingsted, Vejle
Duration: 8 Mar 20109 Mar 2010

Conference

ConferenceATV-møde: Vintermøde om Grundvandsforurening
CityVingsted, Vejle
Period8/03/109/03/10

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this