Dansk industris brug af mineralske råstoffer - beskrivelse af udvalgte forsyningskæder

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Som konsekvens af øget global befolkning og købekraft oplever Verden en hurtig voksende efterspørgsel på mineralske råstoffer, og specielt med særlig stor vækst på en række specialråstoffer knyttet til den grønne omstilling. De store vækstrater og utilstrækkelig infrastruktur til forarbejdning af råstofferne, i kombination med geopolitiske konflikter, udfordrer forsyningssikkerhederne for mineralske råstoffer og dermed de nationale økonomier. I Danmark, hvor forbruget helt overvejende er udtrykt i forbrug af forarbejdede mineralske råvarer og færdige produkter heraf, er udfordringerne for forsyningskæderne derfor mindre transparente, men tilsvarende alvorlige.

Nærværende rapport, som er en kvalitativ analyse af otte råstoffers forsyningskæder (aluminium/bauxit, bor, jern/stål, kobber, nikkel, vanadium, wolfram og zink) påpeger nogle af de forhold i forsyningskæderne, som kan få betydning for forsyningssituationen frem mod 2030. Disse råstoffer er udvalgt, da de har betydning for dansk industri.

De forsyningsmæssige udfordringer for de undersøgte råstoffer varierer, men er generelt kendetegnet ved at være komplekse, med mange specialiserede led i forsyningskæderne, utilstrækkelig forsyningskædeinfrastruktur, begrænset geografisk diversitet og tendenser til monopoliseringer af hele eller vitale dele af forsyningskæderne. Ingen af råstofferne kan karakteriseres som ’forsyningssikre’.

De geologiske reserver for de otte råstoffer er ikke umiddelbart en begrænsende faktor. Men lange udviklingstider fra efterforskning til nye aktive miner og udvikling og opbygning af forretningsmodeller for de mange nødvendige led af forarbejdende industrier betyder, at forsyningskæderne kun vanskeligt vil kunne opfylde de efterspørgselsforventninger, der er frem mod 2030 og 2040. Etablering af en stabil råstofforsyning – også til den grønne omstilling – forudsætter hurtig og diversificeret kapacitetsopbygning af alle led i forsyningskæderne fra mineralefterforskning, minedrift, råstofforarbejdninger og til råvarefremstilling. Sådanne nødvendige udbygninger er ikke under etablering i lande uden for Kina.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherGEUS
Number of pages166
ISBN (Print)978-87-7871-597-5
DOIs
Publication statusPublished - 31 Dec 2023

Publication series

SeriesMiMa rapport
Number4
Volume2023

Keywords

  • MiMa
  • Forsyningssikkerhed
  • Cirkulær økonomi

Programme Area

  • Programme Area 4: Mineral Resources

Cite this