Danmarks tidlige landbrug - Et nyt forskningsprojekt og et overraskende fund af laminerede søsedimenter

Peter Rasmussen, Emily Bradshaw, Niels H. Andersen

Research output: Contribution to journalArticleCommunication

Abstract

En nuanceret belysning af det ældste landbrug i Danmark kræver flere fagdiscipliners medvirken; geologien og arkæologien er centrale fag i denne sammenhæng. GEUS har en lang tradition for forskning i landbrugslandskabets historie, hvor det bedst kendte bidrag er Johannes Iversens banebrydende arbejde fra 1941 om "Landnam i Danmarks Stenalder". Det tidlige stenalderlandbrug tages nu op til fornyet forskning på GEUS i et tværvidenskabeligt projekt hvor samspillet mellem kultur- og landskabsudviklingen står i fokus. Det valgte undersøgelsesområde er den arkæologisk velundersøgte egn omkring Sarup på Sydvestfyn. Sedimentkerner fra Sarup Sø danner grundlag for de geologiske og palæoøkologiske undersøgelser af landskabsudviklingen og arealudnyttelsen i den tidlige bondestenalder. Ved boringer i søen blev der fundet en geologisk sjældenhed i Danmark: Postglaciale laminerede sedimenter, dvs. tynde horisontalt afsatte lag der efter alt at dømme består af ægte "årsvarv".
Original languageDanish
Pages (from-to)2-6
Number of pages5
JournalGEOLOGI - Nyt fra GEUS
Volume2002
Issue number2
Publication statusPublished - Aug 2002

Programme Area

  • Programme Area 5: Nature and Climate

Cite this