Byen og dens undergrund - Beliggenhed, udvikling, klimaforandringer og bygeologi

Susie Mielby, Jeroen Schokker, Johannes de Beer, Peter B.E. Sandersen, Tom M. Pallesen

  Research output: Contribution to journalArticleCommunication

  Abstract

  I Danmark er der siden 1998 gennemført en omfattende og i international sammenhæng unik grundvandskortlægning. Denne kortlægning er primært rettet mod det åbne land og de grundvandsressourcer, som Danmarks vandforsyning er baseret på.

  Danmarks byer er imidlertid i vækst og det sammen med klimaændringerne betyder, at der nu også er fokus på indretningen af byerne, så de bliver bæredygtige og robuste over for fx den øgede mængde nedbør. Viden om undergrunden under byerne og planlægningen af udnyttelsen af den er derfor vigtig.

  For at forstå betydningen af viden om undergrunden i byerne vil vi først beskrive baggrunden for, at byerne geografisk ligger, som de gør, og hvordan byerne udvikler sig og dermed påvirker undergrunden. Herefter ser vi på den mangfoldighed af interesser i byerne, som knytter sig til geologien – og hydrogeologien – under dem. Størrelsesforholdene og de menneskeskabte aflejringer (antropogenet) gør det til en speciel opgave for geologerne at kortlægge og opstille modeller for byområdets geologi.

  Ydermere vil vi give forskellige nationale og internationale eksempler på bygeologiens relevans for de mangeartede problemstillinger, der skal håndteres og forvaltes i byerne. Sluttelig diskuteres de behov, muligheder og udfordringer, der er for at få en sammenhængende planlægning og administration af bygeologiske data.
  Original languageDanish
  Pages (from-to)2-19
  Number of pages18
  JournalGeoviden - Geologi og Geografi
  Volume2017
  Issue number4
  Publication statusPublished - 2017

  Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

  Cite this