Bilag 7: Flouriserende tracere til kortlægning af hydraulisk aktive strømningsveje i moræneler ved Gjorslev

Annette Rosenbom

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in report

Abstract

Årstidsvariationer i de hydrauliske strømningsveje igennem den umættede zone i moræneler over kalk er undersøgt ved på to forskellige årstider svarende til henholdsvis en våd (oktober/november 2001) og en tør (august 2002) jord at gennemføre af 3 tracerforsøg repræsenterer én 1, 5 og 20 års regnhændelse, se figur 7.1.
Original languageDanish
Title of host publicationAfprøvning af undersøgelsesmetoder med henblik på etablering af et zoneringskoncept for danske lerjorde: Statusrapport
EditorsVibeke Ernstsen
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherGEUS
Number of pages9
ISBN (Print)87–7871–142–8
Publication statusPublished - 2004

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this