Bilag 6. Transient infiltration (flux) og sprækketransmissivitet for moræneler. København.

W.G. Harrar

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in report

Original languageEnglish
Title of host publicationAfprøvning af undersøgelsesmetoder med henblik på etablering af et zoneringskoncept for danske lerjorde: Statusrapport
PublisherDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse & Danmarks JordbrugsForskning
Pages12
Publication statusPublished - 2004

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this