Bilag 4. Geofysiske undersøgelser ved Højstrup, Mammen og Grundfør. København.

I. Møller, M.H. Greve

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in report

Original languageEnglish
Title of host publicationAfprøvning af undersøgelsesmetoder med henblik på etablering af et zoneringskoncept for danske lerjorde: Statusrapport
PublisherDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse & Danmarks JordbrugsForskning,
Pages20
Publication statusPublished - 2004

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this