Bilag 2. Undersøgelse af de geologiske forhold ved Gjorslev, Højstrup, Mammen og Grundfør. København.

K.E.S. Klint

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in report

Original languageEnglish
Title of host publicationAfprøvning af undersøgelsesmetoder med henblik på etablering af et zoneringskoncept for danske lerjorde: Statusrapport
PublisherDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse & Danmarks JordbrugsForskning
Pages24
Publication statusPublished - 2004

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this