Bilag 11. Geologi, geokemi, mineralogi og sorption af pesticider i unge lerholdige sedimenter. København.

V. Ernstsen, P. Rosenberg

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Original languageEnglish
PublisherDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse & Danmarks JordbrugsForskning
Number of pages32
Publication statusPublished - 2004

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this