Bilag 11. Geologi, geokemi, mineralogi og sorption af pesticider i unge lerholdige sedimenter

Vibeke Ernstsen, Per Rosenberg

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in report

Abstract

Undersøgelsen omfatter to lokaliteter på Sjælland, ved Gjorslev og Højstrup, og to lokaliteter i Jylland, ved henholdsvis Mammen og Grundfør. De sjællandske lokaliteter blev valgt som repræsentative for områder med unge, kalkholdige, morænelersaflejringer over kalkholdige grundvandsmagasiner og de jyske lokaliteter blev valgt som repræsentative for områder med forholdsvis tynde morænelersaflejringer. Det var således forventelig at de fire boringer parvis ville repræsentere betydelige forskelle i en lang række egenskaber, herunder de kemiske og mineralogiske egenskaber, som ligeledes antages at have betydning for udbredelsen af pesticider og dermed deres udvaskelighed til underliggende grundvandsmagasiner.
Original languageDanish
Title of host publicationKoncept for Udpegning af Pesticidfølsomme Arealer, KUPA. Afprøvning af undersøgelsesmetoder med henblik på etablering af et zoneringskoncept for danske lerjorde: Statusrapport
EditorsVibeke Ernststen
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherGEUS
Number of pages32
ISBN (Print)87–7871–142–8
Publication statusPublished - 2004

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this