Bilag 10: Naturlig dræning og grundvandsdannelse

Bjarne Hansen, Svend Elsnab Olesen, Vibeke Ernstsen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in report

Abstract

Mulighederne for nedsivning af overskudsnedbør og dermed grundvandsdannelse er en vigtig parameter i alle vandtransport- og vandbalancebetragtninger. Manglende nedsivning kan medføre, at der i forbindelse med overskudsnedbør, primært i vinterhalvåret, opstår temporær vandmætning enten i vækstlaget eller dybere i jordprofilet over dybereliggende grundvandsmagasiner. Det betyder, at der er mulighed for præferentiel strømning med risiko for udvaskning af bl.a. pesticider.
Original languageEnglish
Title of host publicationAfprøvning af undersøgelsesmetoder med henblik på etablering af et zoneringskoncept for danske lerjorde: Statusrapport
EditorsVibeke Ernstsen
PublisherDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Number of pages10
ISBN (Print)87–7871–142–8
Publication statusPublished - 2004

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this