Batterier giver mere grøn strøm

Anders Bentien, Daniel-Ioan Stroe, Dennis Vester, Dorthe Ravnsbæk, Jakob Kløve Keiding, Jesper Østergaard, Juan Maria García Lastra, J. Tan, Kasper Mayntz Paasch, Kresten Kjær Sørensen, Kristian Birk Buhl, Kristoffer Visti Graae, Lars Christian Christensen, Michael Malmquist, Niels Dyreborg Nielsen, Peter Harwith, Simon Møiniche Skov, Steffen Thrane Vindt, Stephan Christiansen Krabsen, Søren BødkerSøren Dahl, Tejs Vegge, Søren Linderoth, Yogendra Kumar Mishra

Research output: Working paper or Internet publicationInternet publicationCommunication

Abstract

Batterier spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling. I Danmark er batterier essentielle for at gøre den klimabelastende transport grønnere gennem elektrificering. Fremtidens klimaneutrale energisystem er primært baseret på volatil vedvarende energiproduktion. Det skaber ubalancer mellem elforbrug og -produktion og kan føre til spild af vind- og solenergi. Her kan batterier reducere lokale, kortvarige ubalancer i elnettet samt korttidslagre overskydende vedvarende elektricitet til senere behov.

Danske virksomheder og vidensinstitutioner har udviklet stærke kompetencer inden for batteriteknologier som koboltfrie batterier, flowbatterier samt intelligent batteristyring og –integration. Batterisektoren har ved tæt samarbejde på tværs af erhvervsliv og forskning skabt en innovativ og dynamisk sektor. Men der er behov for at videreudvikle og opskalere styrkepositionerne for at gøre en reel forskel og skabe grøn vækst.

Stabil selvforsyning og bæredygtig adgang til kritiske batteriråstoffer, batteriproduktion samt genbrug og genanvendelighed står også højt på EU’s dagsorden. Allerede i 2017 lancerede Europa-Kommissionen en europæisk batterialliance mellem industri og forskning, der løbende er fulgt op af nye politiske og strategiske initiativer. Initiativerne er kun blevet yderligere aktualiseret med Ruslands invasion af Ukraine, energi-, klima- og forsyningskriser samt behovet for, at Europa skaber egne uafhængige værdikæder.

Den danske batterisektor har et stort potentiale for at udvikle sig til en ny grøn vækstmotor og bidrage til en bæredygtig europæisk batteriindustri, der kan understøtte de globale klimamålsætninger. Men det kræver, at danske politikere sætter batterier og sektorens muligheder på den politiske dagsorden og ligestiller batterier med andre lagringsteknologier. Omverdenen har allerede sat turbo på at udvikle deres batterisektorer.

Dansk Center for Energilagring (DaCES) var i marts 2023 vært for Danish Battery Summit 2023 i Sønderborg sammen med Syddansk Universitet og Dansk Batteriselskab. Arrangementet tiltrak næsten 100 deltagere og viste tydeligt et væsentligt udviklingspotentiale i en spirende dansk batterisektor.

Sammen med ledende danske aktører fra forskning og erhvervsliv har DaCES udarbejdet dette policy brief om batterier og deres afgørende rolle i realisering af en grøn og bæredygtig omstilling. Vores kortlægning af den danske batterisektor og en række virksomhedseksempler demonstrerer tydeligt, at Danmark kan spille en vigtig rolle i udviklingen af en bæredygtig og forsyningssikker batteriindustri i Europa.

Vi fremlægger her tre anbefalinger, der kan styrke Danmarks rolle som grønt foregangsland, også på dette område. Vi er klar til at samarbejde med beslutningstagere, myndigheder, bevillingsgivere og øvrige erhvervsliv om at realisere potentialet for den danske batterisektor.
Original languageDanish
Publisher Dansk Center for Energilagring (DaCES)
Number of pages17
Publication statusPublished - 23 Aug 2023

Publication series

SeriesDaCES Policy Brief

Keywords

  • MiMa
  • Grøn omstilling

Programme Area

  • Programme Area 4: Mineral Resources

Cite this