Arbejdsprogram 2007

Jens Stockmarr (Editor)

Research output: Book/ReportInstitutional report

Abstract

Arbejdsprogrammet for 2007 baserer sig på en række nye forudsætninger, som ikke var kendt, da indeværende resultatkontrakt for 2004-2007 blev indgået. Det drejer sig om følgende forhold:

- Regeringen har den 4. oktober 2006 besluttet en ny organisation af det danske forskningslandskab. Den indebærer, at GEUS fortsætter som selvstændig og uafhængig forskningsinstitution under Miljøministeriet med eget, nyt lovgrundlag.

- GEUS indgår i Geocenter Danmark, som er et formaliseret samarbejde med Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

- Implementeringen af Kommunalreformen medfører, at GEUS overtager en række opgaver fra amterne, og i forbindelse hermed opretter en ny afdeling i Aarhus pr. 1. januar 2007, som hovedsageligt varetager opgaver vedr. den gebyrfinansierede grundvandskortlægning.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Number of pages52
ISBN (Print)978-87-7871-187-8, 87-7871-187-8
Publication statusPublished - Dec 2006

Publication series

SeriesSærudgivelse

Programme Area

  • Programme Area 1: Data

Cite this