Arbejdsprogram 2006

Jens Stockmarr (Editor)

Research output: Book/ReportInstitutional report

Abstract

Arbejdsprogrammet for 2006 beskriver GEUS’ planlagte faglige aktiviteter med udgangspunkt i de målsætninger og langsigtede strategiske satsninger, som er beskrevet i GEUS’ strategier og resultatkontrakt (2004-2007). Inden for disse rammer er aktiviteterne tilrettelagt, så der fokuseres på de faglige felter, der vurderes at have særlig stor samfundsmæssig betydning, herunder også aktiviteter uden for Miljøministeriets ressortområde. Arbejdsprogrammet bygger på forslaget til finansloven, som det foreligger ved udgangen af 2005. Finanslovsforslaget indebærer en stabilisering af bevillingsrammen for 2006 og de efterfølgende år 2007-09 på 2005 niveau. De væsentligste pejlemærker for aktiviteterne i 2006 er gennemgået nedenfor.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Number of pages50
ISBN (Print)87-7871-170-3
Publication statusPublished - Jan 2006

Publication series

SeriesSærudgivelse
ISSN1396-4712

Programme Area

  • Programme Area 1: Data

Cite this