AQUAREHAB - Geokemisk og hydrologisk karakterisering af to genoprettede vådområder ved Odense Å

Anders R. Johnsen, Jannick K. Jensen, Peter K. Engesgaard, Bertel Nilsson, Jens Aamand

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedings

Abstract

I AQUAREHAB har vi undersøgt samspillet mellem redoxforhold, hydrologi og pesticid mineralisering i to retablerede vådområder i Odense Ådal. På begge lokaliteter hindrede et tørvelag opblanding af grundvand og overfladevand i ådalen, hvorimod grundvandet kunne vælde op i åen gennem åens bund. Det ene sted var redoxforholdene i grundvandet ensartede, mens de det andet sted var meget heterogene. Vi har påvist mineralisering af pesticider både i grundvandssedimenter og overfladesedimenter med ilt som elektronacceptor. Overraskende har vi også påvist pesticidmineralisering med nitrat eller oxideret jern som elektronacceptorer.
Original languageDanish
Title of host publicationATV Jord og Grundvand
PublisherATV-Fonden for Jord og Grundvand
Pages53-60
Number of pages8
Publication statusPublished - 2011
EventATV-Møde: Vandkvalitet i grundvand/overfladevand - hvordan griber vi det an? - Gentofte, Denmark
Duration: 29 Nov 201129 Nov 2011
Conference number: 76

Conference

ConferenceATV-Møde: Vandkvalitet i grundvand/overfladevand - hvordan griber vi det an?
Country/TerritoryDenmark
CityGentofte
Period29/11/1129/11/11

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this