Afprøvning af integreret metodik til involvering af interessenter i vandressourceforvaltningen

Hans Jørgen Henriksen, Per Rasmussen, Lisbeth Flindt Jørgensen, Per Nyegaard, Gyrite Brandt, Dorthe von Bülow

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedings

Abstract

Implementering af aktiv grundvandsbeskyttelse i forhold til pesticider kræver innovative løsningsmodeller og koordinering af forskellige aktørers indsats samt opbakning fra forskellige interessentgrupper. På grund af begrænset viden om forureningskilder, sårbarhed og pesticiders udbredelse til drikkevandet er det nødvendigt at operere risikobevidst og træffe beslutninger på et usikkert grundlag. Regelret brug af godkendte pesticider, uheld, punktkilder og fortidens synder bidrager alt sammen til et stort antal fund i vandboringer. I forbindelse med EU forskningsprojektet MERIT (2001-2004) afprøves en metodik til integreret vandressourceforvaltning og indsatsplanlægning baseret på Bayesianske belief net (Bbn’s). Hensigten er at analysere brugbarheden af Bbn og effektive metoder til involvering af interessenter, så beslutninger om vandressourcen træffes på et bredt og helhedsorienteret grundlag til gavn for såvel miljø og socioøkonomiske forhold.De foreløbige resultater har vist at Bbn’s er gode til at integrere, synliggøre og strukturere problemstillinger og kvantificere usikkerheder. Det er i vurdering af brugbare løsninger, f.eks. dyrkningsaftaler, nødvendigt at gå bag om data, positioner, interesser og forholde sig til værdigrundlag og holdninger hos forskellige interessentgrupper.
Original languageDanish
Title of host publicationATV-møde: Vintermøde om jord- og grundvandsforurening
PublisherATV-Fonden for Jord og Grundvand
Pages229-240
Number of pages12
ISBN (Print)8790070054
Publication statusPublished - 2004
EventATV Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening 2004 - Vingstedcentret, Vingsted, Denmark
Duration: 9 Mar 200410 Mar 2004

Conference

ConferenceATV Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening 2004
Country/TerritoryDenmark
CityVingsted
Period9/03/0410/03/04

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this