Afgrænsning af de danske grundvandsforekomster: Ny afgrænsning og delkarakterisering samt fagligt grundlag for udpegning af drikkevandsforekomster

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Baggrunden for den nye afgrænsning af de danske grundvandsforekomster er, at den Nationale Vandressource Model (DK-modellen) som en del af Grundvandskortlægningens store arbejde med sammenstilling af de mange små kortlægningsmodeller for Jylland (FOHM arbejdet i 2018) er blevet gennemgribende opdateret. Ud over
opdateringen af primært Jylland og til dels Fyn, er der for Sjælland, Lolland, Falster og Møn løbende sket indarbejdelse af mindre kortlægningsmodeller i DK-modellen. Den opdaterede DK-model danner således baggrund for den nye afgrænsning af grundvandsforekomster, tilsvarende den seneste revurdering af grundvandsforekomster fra 2013 afgrænsningen, hvor der blev taget udgangspunkt i DK-model version 2013 (Troldborg, 2014).
Formålet var dels at gennemføre en ny afgrænsning og karakterisering af de danske grundvandforekomster på
baggrund af den opdaterede DK-model, og dels at bidrage til det faglige grundlag for udpegning af de grundvandsforekomster, der skal være drikkevandsforekomster.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherGEUS
Number of pages32
Volume2020
DOIs
Publication statusPublished - 12 Oct 2020

Publication series

NameDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
PublisherGEUS
No.1
Volume2020

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this