3D geologisk model ved Tønder

Flemming Jørgensen, Peter Sandersen, Anne-Sophie Høyer, Rasmus Rønde Møller, Tom Martlev Pallesen, Xiulan He, Margrethe Kristensen, Torben Sonnenborg, Frants von Platen-Hallermund

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Denne rapport beskriver et udviklingsprojekt gennemført i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og GEUS. Udviklingsprojektet omhandler opstilling af en 3D geologisk model, en hydrogeokemisk model og en grundvandsmodel. Denne afrapportering vedrører alene opstillingen af den geologiske 3D model. Målet med projektet har været at udvikle og implementere nye metoder, der konkret adresserer en række særlige geologiske forhold og deraf følgende udfordringer.

Disse særlige udfordringer kan karakteriseres ved følgende:

• Området gennemskæres af en række forkastninger, hvoraf nogle gennemskærer lagserien helt til terræn.
• I store dele af området er lagserien i stor skala glacialtektonisk deformeret.
• Flere begravede dale af forskellige generationer gennemskærer lagserien til meget stor dybde.
• Lagserien i marsken og dermed i dele af modelområdet er overvejende saltvandsmættet og dermed svær at kortlægge med fladedækkende metoder.
• Den miocæne lagserie er forholdsvis kompleks med deltaudbygninger og kystnære facies.

Et andet delformål med projektet har været, at opstille en 3D geologisk model, der dels kan benyttes som en grundlæggende, opdateret model over områdets geologiske forhold baseret på grundvandskortlægningens nyindsamlede data, men som også samtidigt kan benyttes som input til en grundvandsmodel.

Naturstyrelsen ønsker i samarbejde med GEUS at få opstillet en geologisk model af høj kvalitet opstillet på trods af ovennævnte udfordringer. GEUS er i regi af andre projekter i gang med at udvikle metodikker til håndtering af samme eller relaterede problemstillinger, og har på denne baggrund ønsket at indgå dette samarbejdsprojekt med Naturstyrelsen. Rapporten omfatter dels resultaterne af den konkrete geologiske model for Tønder-området, og dels beskrivelse af den udvikling projektet har afstedkommet. Der er lagt vægt på både at vise og beskrive de udviklede modelkoncepter og tolkningsteknikker og på at beskrive den resulterende geologiske model for området.

Projektet er gennemført af Flemming Jørgensen, Peter Sandersen, Anne-Sophie Høyer, Rasmus Rønde Møller, Margrethe Kristensen, Torben Sonnenborg, Frants von Platen-Hallermund, alle GEUS, samt Tom Martlev Pallesen, I-GIS, og Xiulan He, Københavns Universitet. Desuden har en række personer bidraget på forskellige områder og i forskellige faser af projektet.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherGEUS
Number of pages182
Volume2014
DOIs
Publication statusPublished - 2 Oct 2014

Publication series

SeriesDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Number39
Volume2014

Keywords

  • Denmark

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this