Årsrapport. Regnskabsåret 2005

Jens Stockmarr (Editor)

Research output: Book/ReportInstitutional report

Abstract

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) er en sektorforskningsinstitution i Miljøministeriet og har status som statsvirksomhed. GEUS ledes af en bestyrelse og en direktion. De overordnede rammer for GEUS’ virke er fastlagt i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner og i bekendtgørelse nr. 1478 af 14. december 2005 om Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Det fremgår heraf, at GEUS’ formål er at drive geovidenskabelig forskning indtil højeste internationale niveau med henblik på at opbygge, anvende og udbrede viden om de materialer, processer og sammenhænge, der er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af de geologiske naturværdier i Danmark og Grønland.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Number of pages38
ISBN (Print)87-7871-178-9
Publication statusPublished - Apr 2006

Publication series

SeriesSærudgivelse

Programme Area

  • Programme Area 1: Data

Cite this