Årsrapport. Regnskabsåret 2004

Per Kalvig (Editor)

Research output: Book/ReportInstitutional report

Abstract

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) er en sektorforskningsinstitution i Miljøministeriet og har status som statsvirksomhed. GEUS ledes af en bestyrelse og en direktion. De overordnede rammer for GEUS’ virke er fastlagt i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner og i bekendtgørelse nr. 570 af 1999 om Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Bekendtgørelsen ophørte med udgangen af 2004 og forventes i 2005 at blive erstattet af en vedtægt, som bekendtgøres af Miljøministeren. Både bekendtgørelse og den kommende vedtægt angiver, at GEUS’ formål er at drive geovidenskabelig forskning med henblik på at opbygge, anvende og udbrede viden om de materialer, processer og sammenhænge, der er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af de geologiske værdier i Danmark og Grønland.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Number of pages25
ISBN (Print)87-7871-151-7
Publication statusPublished - Mar 2005

Publication series

SeriesSærudgivelse

Programme Area

  • Programme Area 1: Data

Cite this