Past and future dynamics of the Greenland Ice Sheet - what is the ocean hiding?

Project Details

Description

Det vides med sikkerhed, at Indlandsisen vil øge sin afsmeltning i et fremtidigt varmere klima. Der er dog stor usikkerhed om, præcis hvor meget vi skal forvente, at havniveauet vil stige som følge heraf. Denne store usikkerhed hænger sammen med, at vi ikke forstår de nøjagtige fysiske processer involveret i afsmeltning af særligt udløbsgletsjere, dvs. de gletsjere, der munder ud i havet.

Funding Source(s): Villum Fonden - YIP

Period: 2015 - 2021

Region: Greenland fjords

Techniques/proxies: IRD, biomarkers, foraminifera, ice flow modelling

Material/data: Fjord sediment cores
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/21