ICEPRINT - Sea ice microalgae DNA fingerprints as proxies in past climate studies

Project Details

Description

Det vides med sikkerhed, at Indlandsisen vil øge sin afsmeltning i et fremtidigt varmere klima. Der er dog stor usikkerhed om, præcis hvor meget vi skal forvente, at havniveauet vil stige som følge heraf. Denne store usikkerhed hænger sammen med, at vi ikke forstår de nøjagtige fysiske processer involveret i afsmeltning af særligt udløbsgletsjere, dvs. de gletsjere, der munder ud i havet.
Funding Source(s): Marie Curie Fellowship - European Commision

Period: 2020 - 2022

Region: Nares Strait/northern Baffin Bay; NE Greenland

Techniques/proxies: Environmental and sedimentary ancient DNA

Material/data: Sea ice cores, water samples, and marine sediment cores
Short titleICEPRINT
StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/22