Vurdering af grundvandets kemiske påvirkning på vandløb og kystvande. Volume 1(2): Hovedrapport

Bertel Nilsson, Brian Kronvang, Sofie van't Veen, Lars Troldborg, Lærke Thorling, Susanne Boutrup, Martin Mørk Larsen, Jes Rasmussen, Klaus Hinsby, Jolanta Kazmierczak

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

Miljøstyrelsen har igangsat flere forsknings- og udviklingsprojekter med henblik på at tilvejebringe viden og fastlægge metoder, der kan vurdere hvordan og i hvilket omfang, indholdet af forurenende stoffer i en grundvandsforekomst kan påvirke tilstanden i tilknyttede målsatte overfladevandsområder eller grundvandsafhængige terrestriske økosystemer i Natura 2000 områder (N2000 GATØ). Denne rapport afrapporterer det projekt, der har undersøgt grundvandets mulige påvirkning af vandløb og kystvandes kemiske tilstand.

I dette projekt er den relevante viden om interaktionen mellem grundvand og henholdsvis vandløb og kystvande gennemgået. Litteraturgennemgangen viser, at der findes mere litteratur om påvirkningen af vandløb end af kystvande, hvor der kun eksisterer sparsom viden. Der er desuden præsenteret et overblik over Hollands og Tysklands arbejde med miljøovervågning samt deres respektive tilgang til vurdering af grundvandsforekomster påvirkning af ferske overfladevandområder.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGEUS
Rekvirerende organisationMiljøstyrelsen
Antal sider125
Vol/bind2019
DOI
StatusUdgivet - 11 mar. 2019

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Nummer2
Vol/bind2019

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater