Vurdering af grundvandets kemiske og kvantitative påvirkning af søer

Bertel Nilsson, Martin Søndergaard, Liselotte Sander Johansson, Annica Olesen, Jolanta Kazmierczak, Lærke Thorling, Lars Troldborg

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

Miljøstyrelsen har igangsat flere forsknings- og udviklingsprojekter med henblik på at tilvejebringe viden og fastlægge metoder, der kan vurdere hvordan og i hvilket omfang, indholdet af forurenende stoffer (inklusiv næringsstoffer) og vandindvinding i grundvandsforekomster vil påvirke tilstanden i tilknyttede målsatte overfladevandsområder og grundvandsafhængige terrestriske økosystemer: vandløb, kystvande, søer og grundvandsafhængige terrestriske økosystemer i natura 2000 områder (N 2000 GATØ). Denne rapport er afrapporteringen af grundvandets kemiske og kvantitative påvirkning af tilknyttede målsatte søer.

I dette projekt er relevant viden om interaktionen mellem grundvand og søer i Danmark gennemgået. Litteraturgennemgangen viser, at der findes begrænset international litteratur baseret på danske studier. De seneste 10-15 års case studier i Danmark og i noget længere tid i udlandet (f.eks. USA og Tyskland) har imidlertid vist, at vand- og næringsstofbidraget fra grundvandet kan være ret betydeligt og i sig selv forklare en begyndende næringsstofbelastning eller en egentlig eutrofiering af søer. Der er desuden tilvejebragt et overblik over arbejdet med overvågning samt vurdering af grundvandsforekomster og ferske overfladevandområder i Tyskland, Sverige, England, Holland og Estland. Der er taget kontakt til institutioner i de fem lande for at undersøge, hvordan de nationalt set håndterer en eventuel kontakt mellem grundvand og søer i forhold til vurdering af kemisk og kvantitativ tilstand af grundvandsforekomster. Af responsen fremgår det, at ikke alle lande er lige langt i metodeudviklingen, men at Sverige, England og Estland har udviklet generelle metoder til tilstandsvurdering af grundvandsforekomster (kemisk og kvantitativ tilstand), når disse forventes at have en påvirkning på overfladevandsforekomster.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedCopenhagen
ForlagGEUS
Rekvirerende organisationMiljøstyrelsen
Antal sider103
Vol/bind2019
DOI
StatusUdgivet - 11 mar. 2019

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Nummer3
Vol/bind2019

Emneord

  • grundvand
  • søer

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater