Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand. Resultatrapport: Udvaskningen af glyphosat på Estrup forsøgsmark vinteren 2000/2001

Bo Lindhardt, Jeanne Kjær, Jørgen Ole Jørgensen, Finn Plauborg, Preben Olsen

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

I forbindelse med projektet "Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand" foreligger der nu en hel drænvandsmåleserie fra forsøgsmarken ved Estrup. En vurdering af resultater vedrørende glyphosat indikerer, at der - ved regelret anvendelse i stub - er sket en markant udvaskning af glyphosat og AMP A, med drænvandet. Da disse resultater vurderes at være centrale for vurdering afmobiliteten af glyphosat, finder projektet det vigtigt allerede nu, at præsentere forsøgsresultaterne.

Under forudsætning af, at projektet videreføres i 2002 vil modellering af bl.a. vandbalancen og uddybende vurdering af resultaterne blive gennemført i løbet af efteråret og afrapporteret den 1. marts 2002, i forbindelse med projektets anden resultatrapport.
OriginalsprogDansk
ForlagGEUS
Antal sider13
DOI
StatusUdgivet - sep. 2001

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater