Validering af naturtypen 1A, "mudder og sandblandet mudder", i Kattegat. Udført for Naturstyrelsen

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Abstrakt

Undersøgelsen beskriver i detaljer 6 områder (figur 1), der udviser forskellige problemstillinger og løsninger. I dette afsnit præsenterer vi en kortfattet sammenfatning af resultaterne og konklusionerne for de enkelte områder.

Fordelingen af Jomfruhummer fiskeriet er påvirket af en række faktorer, hvor bundsedimentet har en oplagt betydning. Når der ikke fiskes på områder, der er angivet som blød bund på sedimentkortet, kan det således skyldes unøjagtigheder på sedimentkortet, men det kan ligeledes skyldes dominerende salinitet eller bathymetriske forhold, som ikke er optimale.

- I område 528-Læsø Rende viser de detaljerede undersøgelser at bundtypen ”sandet dynd” hovedsagelig består af siltet sand og fint sand, med et varierende organisk indhold. Desuden viser det sig at jomfruhummer fiskeriet i dette område ligeledes stopper, hvor vanddybden bliver mindre end 5m. Det anses for sandsynligt at det er en kombination af disse to faktorer der styrer fiskerimønstret, der ses på de indsamlede WMS data.

- I område 536 Sjællands Rev bekræfter baggrundsdata og nyere undersøgelser i området sedimentfordelingen på sedimentkortet fra 2000. Der er faktisk tale om sandet dynd, men undersøgelser af saliniteten viser et drop i salinitet til i størrelsesordenen 20psu (Practical salinity unit), hvilket kunne være årsagen til den begrænsede tilstedeværelse af jomfruhummer.

- I område 558 Skagen viser en inspektion af baggrundsdata, at der kun findes en seismisk survey linje der er benyttet i tolkningen. Der er således tale om en lav konfidence og nyere undersøgelser viser at sedimenttypen i området hovedsagelig er sand og ikke sandet dynd, som det blev beskrevet i sedimentkortet fra år 2000.

- Øst for Læsø ( i område 574) er der meget begrænset dokumentation, som det fremgår af Marta databasen (GEUS’s seismiske survey database). Der er praktisk taget ingen seismiske linjer på dansk side og tolkningen baserer sig på svenske spredte data. Der findes imidlertid nye data, som delvist understøtter tolkningen, men som også viser at sedimentkortet i delområder bør ændres. Et studie af de bathymetriske forhold viser lavere vanddybde (20 – 15m), i områderne hvor der ikke er fisket Jomfruhummer og desuden viser salinitetskortet, værdier under 25psu. Det kan meget vel være en kombination af de nævnte faktorer der er årsagen til begrænsningerne i fiskeri.

- I område 546 Store Middelgrund er sedimentkorte produceret med baggrund i et svensk survey fra 1985. VMS fiskeri kortet viser at fiskeriet er meget begrænset i det undersøgte område med sandet dynd bund. En detaljeret undersøgelse af baggrundsdata viser at der er tale om en meget pletvis bund, hvor skiftevis hård ler-bund, tyndt sandlag og residualmateriale udgør havbunden. Havbundstypen er for nyligt dokumenteret med nye data indsamlet af GEUS. Det tynde sandlag og den hårde lerbund kan være årsagen til den manglende sammenhæng og den spredte fordeling af fiskeaktiviteten.

- Nordre Læsø Trindel (i område 574) er beliggende i en overgangszone mellem sand og sandet dynd, hvor det er svært at lave en skarp grænse mellem bundtyperne. Hvis man ønsker data på det niveau, skal man udføre et detaljerede survey. Nogle få nyligt indsamlede data viser imidlertid den generelle trend at sedimenttypen ændrer sig fra sand til sandet dynd og silt, når man bevæger sig ud på dybere vand mod nord øst i området. Mangel på seismiske data og prøvetagninger er årsagen til at sedimentgrænsen ikke er helt præcis.

Gennemgangen af de enkelte områder giver en detaljeret forklaring på de tilsyneladende misforhold mellem sedimentkortet og de indsamlede fiskeridata. Og rapporten sluttes af med et generelt kapitel, der præsenterer baggrundsinformationer, som er vigtige for forståelsen af data baggrunden for sedimentkortet og dermed den bedst mulige tolkning.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGEUS
Rekvirerende organisationNaturstyrelsen
Antal sider49
Vol/bind2013
DOI
StatusUdgivet - 10 dec. 2013

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
ForlagGEUS
Nr.75
Vol/bind2013

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 5: Natur og klima

Citationsformater