Urban-X-projektet: Karakterisering af slagge og flyveaske fra affaldsforbrændingsanlægget Amager Bakke. Overvejelser om råstofpotentialet. 2. udgave

Rune J. Clausen, Per Kalvig, Jonas Nedenskov

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) har i samarbejde med Amager Ressource Center (ARC) undersøgt sammensætningen af slagge og flyveaske fra ARC’s Waste-to-Energy-anlæg, Amager Bakke. Anlægget genererer energi på basis af husholdningsaffald fra borgere og virksomhedsaffald fra fem kommuner i hovedstadsområdet. Formålet med undersøgelsen var: (i) at vurdere om disse restprodukter indeholder oversete råstofstrømme, som ikke udnyttes på nuværende tidspunkt, og (ii) at udvikle en metode til at bestemme affaldets oprindelige sammensætning på basis af slaggens og flyveaskens sammensætning.

Der blev i 2017 indsamlet 30 prøver af slagge og flyveaske; disse prøver repræsenterer en tidsserie på 30 dage. Slaggen er indsamlet direkte fra det transportbånd, der fører dem ud af ovnen, mens flyveasken er udtaget fra et rørsystem, som findes umiddelbart inden en opbevaringssilo. Udtagning af repræsentative prøver fra den meget heterogene slagge er en udfordring, som påvirker sikkerheden i de opnåede resultater.

Slaggen er vurderet ud fra to kriterier: (i) visuel sortering af komponenter og (ii) kemiske analyser.
Den visuelle sortering identificerede følgende råstof-hovedgrupper: Bygge- og keramiske materialer, glas, ikke-magnetiske metaller, magnetiske metaller, smelteslagge og en finkornet fraktion (<2 mm). De kemiske analyser af den finkornede fraktion viser forhøjet indhold af blandt andet antimon og guld, samt en række tungmetaller. MiMa har foreslået ændringer i procesrutinerne med henblik på at nyttiggøre metallerne i denne fraktion og for at reducere indholdet af miljøskadelige stoffer i restslaggen inden den eventuelt bruges til anlægsopgaver. Det forventes, at de foreslåede procesrutiner desuden vil optimere separationen af metalfraktionerne og øge potentialet for udsortering af glas.

Kemiske analyser af flyveasken har påvist, at den består af to delstrømme: (i) aske fra elfilteret og (ii) kedelaske, som hver for sig har forskellig kemisk signatur. Undersøgelsen har vist, at især zink findes i høje koncentrationer (varierende fra 1,7-7,2 %; gennemsnit 3,5 %). Elfilterasken indeholder den største koncentration af zink og miljøskadelige tungmetaller. Separation af elfilterasken kan derfor give mulighed for at ekstrahere kommercielle grundstoffer og reducere det volumen af flyveasken, som kræver deponering.

MiMa har udviklet en numerisk model, som, på basis af slaggen og flyveaskens kemiske sammensætning, kan estimere sammensætningen af det affald, der afbrændes. Dette værktøj giver mulighed for at monitere dynamikken i borgernes husholdningsaffald – og giver, når det er færdigudviklet, mulighed for at etablere målrettede kildesorteringskampagner.
OriginalsprogDansk
ForlagGEUS
Antal sider120
Udgave2.
ISBN (Trykt)987-87-7871-521-0
DOI
StatusUdgivet - 1 sep. 2019

Publikationsserier

NavnMiMa rapport
Nummer1
Vol/bind2019

Emneord

  • MiMa
  • Cirkulær økonomi
  • Genanvendelse
  • Urban mining

Programområde

  • Programområde 3: Energiressourcer

Citationsformater