Uran - fra efterforskning til efterspørgsel

Per Kalvig, Kristine Thrane, Karen Hanghøj

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Abstrakt

Danmark fravalgte i 1985 ved en Folketingsbeslutning at etablere egne kernekraftanlæg, og dansk energiforsyning er derfor baseret på fossile brændsler, vedvarende energikilder og biomasse samt elforsyning produceret på kernekraftværker i Tyskland og Sverige (ca.
10 %).

Ligesom i tiden op til beslutningen i 1985 pågår der også i dag i offentligheden en række diskussioner i forbindelse med uran, dels i relation til eventuel uranudvinding af forekomster i Grønland (Naalakkersuisut & Regeringen, 2013), og dels generelt i relation til bestræbelser på at finde CO2-neutrale alternativer til de fossile energikilder, hvoraf kernekraft er en af mulighederne. Mere detaljeret information om forhold relateret til eventuel udvinding af uran i Grønland findes i Kalvig et al. (2014).
Denne rapport giver en kortfattet oversigt over den del af den globale uranindustri, somomfatter aktiviteter fra uranefterforskning, brydning af uranforekomster til produktion af yellowcake (uranoxidforbindelser), som er det råmateriale, der anvendes til fremstilling af
brændselsstave til kernekraftværker. Desuden forsøger vi at give nogle bud på den forventede efterspørgsel på uran, og i hvilket omfang uranreserverne og det forventede udbud af uran/yellowcake er tilstrækkelige til at tilfredsstille den fremtidige efterspørgsel.
Gennemgangen omfatter ikke andre forhold knyttet til kernekraft, eksempelvis fremstilling af brændselselementer, miljøforhold, arbejdsmiljø, deponering af radioaktive materialer, reaktortyper, drift af kernekraftværk og sikkerhedsaspekter knyttet til driften. En række henvisninger til disse forhold er anført bagerst i rapporten. Ligeledes er forhold relateret til urans anvendelse i kernevåben og i våbenindustrien ikke inkluderet.
Vi anvender begrebet uranproducenter om de producenter, der bryder uranmalm og/eller fremstiller yellowcake fra uranmalmskoncentrater; og ved uranindustri forstås alle virksomheder, som er involveret i processen fra uranefterforskning til fremstilling af yellowcake.
En række begreber og betegnelser er forklaret i afsnit 7.
OriginalsprogEngelsk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGEUS
Antal sider71
ISBN (Trykt)978-87-7871-381-0
DOI
StatusUdgivet - 16 jun. 2014

Publikationsserier

NavnMiMa rapport
ForlagGEUS
Nr.2
Vol/bind2014

Emneord

  • Greenland

Programområde

  • Programområde 4: Mineralske råstoffer

Citationsformater