Upphav Føroya i orðum, myndum og á korti. Færøernes oprindelse i ord, billeder og på kort. The origin of the Faeroe Islands in text, pictures and on maps

Jóannes Rasmussen, Arne Noe-Nygaard

Publikation: Bog/rapportBogForskning

Abstrakt

Da det geologiske kort over Færøerne udkom i 1969, var det resultatet af et årelangt rekognoscerings- og karteringsarbejde, der hermed blev forelagt. Kortlægningsarbejdet udgik de første år fra København, de årlige arbejdsperioder var korte, en til to sommermåneder, ofte under besværlige arbejdsforhold.

Kortlægningsprojektet, der allerede var planlagt før krigen, var så småt ved at komme igang, da al forbindelse med Færøerne pludselig blev afbrudt. Hermed blev der sat en foreløbig stopper for vores virksomhed.

Efter krigens ophør i 1945, blev arbejdet genoptaget, men der kom først rigtig gang i det, da DGU i 1951 fik station på Færøerne. Man var nu placeret midt i arbejdsområdet og kunne bedre indrette sig efter forholdene.

Der var i starten ingen erfaringer at bygge på, da en kortlægning i detaljer af et plateaubasaltområde i så stor målestok, 1: 50.000, næppe tidligere var forsøgt.

Den indledende fase kom derfor til at bestå i en omfattende rekognoscering, som førte til, at man påbegyndte den egentlige kartering i den nederste del af lagrækken, nemlig på Suouroy, hvor man tilmed havde en sikker korrelationshorizont i den kulførende serie, som igen var let genkendelig på Vagar.

Under karteringsarbejdet stilede man nu imod at indføre andre i terrænet genkendelige horizonter, som man så fulgte og fastlagde over alle øerne. Derefter blev der opmålt et hovedprofil op gennem hele lagserien og et stort antal enkelprofiler, som alle blev konnekteret med eller ophængt i de udvalgte horizonter. Hermed opnåede man, at få inddelt hele lagpakken i serier, der repræsenterede stadier eller trin i vulkanismens forløb, d.v.s. i plateauets dannelseshistorie.

Der er nu forløbet godt 20 år siden det geologiske kort udkom i 1969, men af kortbladsbeskrivelsen med kortbilag er der nu kun få eksemplarer tilbage.

Man har derfor på nuværende tidspunkt ment det rigtigt at udgive et supplerende oplag af kortet i 1 :50.000, men denμe gang med en mere kortfattet, rigt illustreret og lettere tilgængelig tekst.

I denne udgave har man således valgt at give en kortfattet fremstilling af øernes geologiske opbygning med udgang i signaturforklaringerne på kortet uden at gå for dybt i detaljer. Hvad korrelationshorizonter (ledehorizonter), profiler og gange angår, henvises der til oversigterne i udgaven fra 1969, for yderligere'oplysninger.

Som supplerende læsning er der beskrevet en række lokaliteter langs en rute, der omfatter en repræsentativ del af den samlede lagserie. Den rejsende vil, ved at følge denne rute, blive gjort bekendt med alle væsentlige træk af øernes geologiske opbygning.

For beredvillig hjælp skal der rettes en tak til Asa Nolsøe Dam for renskrivning af manuskript, Sheila Arnskov for oversættelse af den engelske tekst og til Martin Heinesen, J. H. W. Poulsen og Ulf Zachariasen for manuskript- og korrekturlæsning. Til sidst en tak til Færøernes Landstyre for økonomisk støtte.
OriginalsprogFærøsk
ForlagDGU
Antal sider64
ISBN (Trykt)87-88640-58-2
DOI
StatusUdgivet - 1 dec. 1990
Udgivet eksterntJa

Programområde

  • Programområde 1: Data

Citationsformater