Udnyttelse af vand i store flodbassiner

Inge Sandholt, Kjeld Rasmussen, Rasmus Fensholt, Simon Stisen, Karsten Høgh Jensen, Jens Christian Refsgaard

Publikation: Bidrag til tidsskriftArtikelFormidling

Abstrakt

I
ndenfor de seneste år er der sket en betydelig udvikling indenfor forvaltning af vandressourcer. Det skyldes dels, at der er øget politisk fokus og opmærksomhed på adgang til vand, dels at der er udviklet forbedrede analyse-værktøjer. Der er en stigende forståelse af, at vandressourcer påvirkes af både fysiske, socio-økonomiske og politiske processer, og at en god forvaltning kræver en tværfaglig tilgang. Aktører ved Geocenter København har igennem en årrække studeret vandressourcer i et af Afrikas store flodbassiner – Senegal flodbassinet – med særlig fokus på hydrologisk modellering og anvendelse af satellitbilleddata. I store dele af Senegal flodens opland er adgangen til vand begrænset, og forholdene stiller store udfordringer til forvaltningen af natur-ressourcerne. I dette nummer af Geoviden vil vi præsentere problemstillingerne omkring forvaltningen af vand i Senegal-bassinet samt det overordnede begrebsmæssige grundlag for vandressourceforvaltning. Hydrologiske modeller er nutidens værktøj for vandressourceforvaltning og grundlaget for sådanne modeller og forskellige eksempler herpå vil blive præsenteret. Desuden anskueliggørhæftet de grundlæggende principper bag brugen af satellitdata til en forbedret forståelse af de fysiske processer, og dermed potentialet for en forbedret vandressource forvaltning.
OriginalsprogDansk
Sider (fra-til)2-19
Antal sider18
TidsskriftGeoviden - Geologi og Geografi
Vol/bind2006
Udgave nummer1
StatusUdgivet - 2006

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater