Togtrapport for dataindsamling til Miljøstyrelsens råstofkortlægning 2021. Det sydlige Kattegat, Bælthavet og den vestlige Østersø

Lars Øbro Hansen, Ole Bennike, Steen Lomholt, Sigurd Bøgelund Andersen, Lars-Georg Rödel, Luna Holland Winther, Jørgen Overgaard Leth

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

Feltarbejde i forbindelse med projektet Marin råstofkortlægning i område 2021-25447 – sydlige Kattegat, Bælthavet og vestlige Østersø begyndte den 7/8 2021 og blev afsluttet den 24/8 2021. Mobilisering og testsejlads blev udført i perioden 3/8 - 6/8 2021 og demobilisering 20/8 (geofysik) og 24/8 2021 (vibrocorer). Feltarbejdet blev udført fra skibet MV Arctic Ocean og bestod af to faser: 1) en geofysisk kortlægning med side scan sonar, sedimentekkolod, dybdemålinger og sparker seismik og; 2) kerneudtagning med vibrocorer. Udpegning af kernepositioner blev udført sideløbende med den geofysiske kortlægning på baggrund af en indledende tolkning af de seismiske data.

Område 2021-25447 består af 20 delområder med en yderligere opdeling i tre kategorier, henholdsvis grundkortlægning (K1), detailkortlægning (K2) og interesseområder (K3). Områder med planlagte sejllinjer fremgår af Figur 1.

Til den geofysiske kortlægning var der i alt planlagt 2.122 linje-km. Indenfor de planlagte områder var der dog steder, hvor vanddybden var for lav (omkring 6 m) til at linjerne kunne sejles helt eller delvist med det anvendte surveyfartøj, hvorfor nogle linjer måtte afbrydes, mens linjeføringen andre steder måtte ændres. I alt blev der sejlet ~2.029 linje-km ekskl. vendinger og transit-linjer indenfor områderne.

På baggrund af den foreløbige tolkning af de seismiske data udpegede Miljøstyrelsens repræsentant ombord 64 boringspositioner. Idet der var planlagt en afgrænset tid til at gennemføre boringerne, blev positionerne efter aftale med Miljøstyrelsen prioriteret i tre niveauer i forhold til vigtigheden for vurderingen af ressourcernes geologiske dannelseshistorie og ressourcekvaliteten. Der blev udført boringer på 38 positioner. Stationsnumre og positioner fremgår af Bilag B.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedAarhus
ForlagGEUS
Antal sider33
Vol/bind2023
DOI
StatusUdgivet - 25 jan. 2023

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Nummer2
Vol/bind2023

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 4: Mineralske råstoffer

Citationsformater