Tærskelværdier for grundvand baseret på miljømål for afhængige økosystemer

Klaus Hinsby, Mette Dahl

Publikation: Bidrag til bog/rapport/konferenceproceedingsKonferenceartikel i proceedings

Resumé

Nærværende præsentation fokuserer på vurderingen af grundvandets kemiske tilstand ved hjælp af tærskelværdier fastsat til beskyttelse af tilknyttede akvatiske økosystemer, men metoder til fastsættelse af tærskelværdier for beskyttelse af legitime anvendelser (drikkevand m.m.) og afhængige terrestriske økosystemer berøres også kort. Tærskelværdier er en miljøstandard, som skal fastsættes for forurenende stoffer, som Vandrammedirektivets artikel 5
karakteriseringer, har konstateret truer grundvandet. Tærskelværdier skal således ikke fastsættes for alle kendte forurenende stoffer, men blot dem der truer en given grundvandsforekomst. Følgende stoffer skal vurderes som et minimum: arsen, cadmium, bly, kviksølv, ammonium, klorid, sulfat, triklorethylen, tetraklorethylen, elektrisk ledningsevne. Grænseværdier for nitrat (50 mg/l) og pesticider samt deres nedbrydningsprodukter (0.1 µg/l for enkelt pesticid / 0.5 µg/l for ∑ pesticider) er fastsat i andre direktiver, der stadig gælder. Grundvandsdirektivet
angiver imidlertid, at der skal fastsættes strengere tærskelværdier for f.eks. nitrat, såfremt det er nødvendigt for at opnå god tilstand og opfylde miljømål i tilknyttede økosystemer. Overholdes disse ikke, opfylder grundvandsforekomsten ikke kravet om god status. Her gives et eksempel med nitrat, der illustrerer, at dette forhold kan få betydelige konsekvenser for tilstandsvurderinger af dansk grundvand i fremtiden. I et EU- projekt, afsluttet i 2006, blev der eksempelvis beregnet en tærskelværdi på 18 mg/l nitrat for det øvre iltholdige grundvand i
Odense Fjord oplandet på baggrund af EU-retningslinier og miljømål for Odense Fjord
(Hinsby et al., 2008). En lignende tærskelværdi (16 mg/l) er siden estimeret for det øvre iltholdige grundvand i Horsens Fjord oplandet (Thorling et al., 2008).
OriginalsprogDansk
TitelATV Jord og Grundvand. Grundvand/overfladevand interaktion. Schæffergården, Gentofte. 27. januar 2009
ForlagATV-Fonden for Jord og Grundvand
Sider33-40
Antal sider8
StatusUdgivet - 2009
BegivenhedATV-Møde: Grundvand/overfladevand-interaktion 2009 - Schæffergården, Gentofte, Danmark
Varighed: 27 jan. 200927 jan. 2009

Konference

KonferenceATV-Møde: Grundvand/overfladevand-interaktion 2009
Land/OmrådeDanmark
ByGentofte
Periode27/01/0927/01/09

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater