Saltvandsgrænsen i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland, hovedrapport. Resume af delprojekternes resultater og konklusioner samt perspektivering

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Abstrakt

Denne hovedrapport er udarbejdet som afrapportering af projektet ”Saltvandsgrænsen i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland”. Projektet har været finansieret af Københavns Energi, Københavns Amt, Frederiksborg Amt og Roskilde Amt, og det er gennemført i et samarbejde mellem Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Danmarks Tekniske Universitet i perioden fra august 2002 til november 2005.

Det overordnede formål med projektet er at tilvejebringe en større viden om karakteren af saltvandsgrænsen og dybden til denne i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland med henblik på at kunne vurdere mulighederne for en bæredygtig udnyttelse af de dybere og uforurenede dele af disse grundvandsmagasiner /1/. Indenfor de tre amter er projektet geografisk begrænset til det område, hvor Skrivekridt og Danienkalk udgør den prækvartære overflade. Området Hornsherred er imidlertid ikke medtaget i undersøgelsen, idet der herfra foreligger for få oplysninger om de hydrogeologiske forhold i kalkmagasinerne.

Projektet har været opdelt i to faser. Den første fase havde som hovedformål at systematisere og analysere eksisterende data og viden om saltvand i projektområdet, men inkluderede også ny dataindsamling i form af udførelse af geofysiske undersøgelser af dybe boringer og elektromagnetiske sonderinger (TEM-kortlægning). I projektets anden fase er der gennemført undersøgelser ved Stevns Klint og i et værkstedsområde ved Karlslunde, sydøst for Roskilde. Formålet med disse aktiviteter har været at undersøge de processer, som har kontrolleret udvaskningen af residualt saltvand fra Danienkalk og Skrivekridt. En forståelse af disse processer er en forudsætning for at kunne udvikle en metode til prognosticering af fremtidig kloridbelastning af eksisterende og nye grundvandsindvindinger fra kalk og kridt.
OriginalsprogDansk
ForlagGEUS
Antal sider44
DOI
StatusUdgivet - sep. 2006

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater