Rapportering af Miljøstyrelsens råstofkortlægning 2021. Det sydlige Kattegat, Bælthavet og den vestlige Østersø. Miljøstyrelsens råstofundersøgelser i 2021

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

Miljøstyrelsen varetager kortlægning af råstofressourcer til havs og foretager hvert år en kortlægningskampagne med henblik på at etablere kvalificeret viden om ressourcerne til løbende målrettet planlægning, som skal sikre en bæredygtig forvaltning og sikker forsyning i fremtiden. Data og resultater fra råstofkortlægningerne bliver samlet i den offentlige nationale marine råstofdatabase Marta, som er udviklet i samarbejde med GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Med udarbejdelse af Danmarks første havplan (har været i høring og er pt. under revision) er råstofindvindingsområder, som udgangspunkt, begrænset til at kunne udlægges inden for udviklingszoner udlagt til råstofindvinding i havplanen. For at øge kendskabet til råstofressourcerne inden for disse udviklingszoner har Miljøstyrelsen i 2021 gennemført råstofkortlægning af udviklingszoner i Sydlige Kattegat, Bælthavet og Vestlige Østersø.

Kortlægningen er udført på baggrund af et oplæg til seismisk dataindsamling og udførelse af boringer, udarbejdet af GEUS for Miljøstyrelsen, og omfatter sejllinjer der supplerer eksisterende seismiske data og et antal boringer i udviklingsområderne, der skal bekræfte (eller afkræfte) tilstedeværelsen af råstofressourcer tolket på de seismiske data og sikre viden om sedimentsammensætning og kvalitet af ressourcerne. Dataindsamlingen er dokumenteret i Hansen et al. (2023).

På baggrund af kortlægningen har GEUS efterfølgende bearbejdet og tolket de indsamlede data baseret på eksisterende viden om råstofressourceindholdet i områderne og med udgangspunkt i forskningsbaseret viden om råstoffer i de indre danske farvande. Denne rapport udgør således en beskrivelse af dette arbejde og de råstofgeologiske resultater.

Arbejdet har desuden omfattet processering af de seismiske data samt beskrivelser og geologiske analyser af borekerner, med henblik på at udvide kendskabet til geologien samt etablere et grundlag for den videre kortlægning af råstofressourcerne. Efterfølgende er de enkelte råstofforekomster gennemgået systematisk med tolkning af nye og eksisterende seismiske data, korrelation med ny og eksisterende boringsinformation samt kortlægning, afgrænsning og beskrivelse af råstofressourcen.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGEUS
Antal sider501
Vol/bind2023
DOI
StatusUdgivet - 17 mar. 2023

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Nummer1
Vol/bind2023

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater