Rapportering af 150 boringer udført i spekulative ressourcer. Kortlægning af råstofressourcer i de indre danske farvande 2017. Miljøstyrelsens råstofundersøgelser i 2017. Projekt 3

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Abstrakt

Miljøstyrelsen står for at udbyde den marine kortlægningsindsats, som primært er en geologisk råstofkortlægning. Kortlægningen omfatter også indsamling af natur- og miljørelevant basisviden, som er relevant i forhold til den fremtidige råstofplanlægning. I forlængelse af råstofkortlægningen i Kattegat i 2016, delopgave 3, ønskede Miljøstyrelsen i forbindelse med råstofefterforskningen i 2017, at der blev foretaget undersøgelser af de spekulative ressourcer i de indre danske farvande. Disse ressourcer indgår i den Marine Råstofdatabase.

De spekulative ressourcer er blevet gennemgået systematisk på baggrund af den eksisterende viden om råstofindholdet og den forskningsbaserede viden om råstofforekomster i de indre danske farvande med henblik på at udpege prioriterede forekomster (Råstofkortlægning i 2017, delopgave 1). På baggrund heraf anbefalede GEUS et antal boringer inden for hvert ressourceområde til en nærmere afklaring af ressourcens tilstedeværelse, udstrækning, sammensætning og kvalitet. 150 vibrationsboringer blev udført i oktober 2017.

Denne rapport beskriver og revurderer samtlige de for Miljøstyrelsen i 2017 undersøgte spekulative ressourcer. Desuden beskrives en række yderligere tiltag, der bør gennemføres for nøjere at kortlægge forekomsternes arealmæssige udstrækning og ressourceindhold for at afklare, om forekomsterne kan omklassificeres til påviste eller sandsynlige.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGEUS
Rekvirerende organisationMiljøstyrelsen
Antal sider256
Vol/bind2017
DOI
StatusUdgivet - 8 feb. 2021

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
ForlagGEUS
Nr.34
Vol/bind2017

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 4: Mineralske råstoffer

Citationsformater