Overvågning af grundvand over Stenlille naturgaslager, 1989 - 2022

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

Som et led i overvågningen af naturgaslageret ved Stenlille er grundvandet over lageret regelmæssigt blevet undersøgt for eventuelt indhold af lette kulbrinter, siden lageret blev taget i anvendelse i 1989. Allerede før nedpumpning af den første naturgas indeholdt grundvandet små mængder naturlig methan, ca. 0,05 mg/L. Efterfølgende er der kun set mindre udsving i grundvandets methanindhold. I omegnen af naturgaslageret indeholder det grundvand, der anvendes til vandindvinding, op til 0,25 mg/L methan. Dette drejer sig også om naturlig methan, dannet ved mikrobiel nedbrydning af organisk stof i de geologiske lag, som vandet siver gennem.

Undersøgelserne har vist, at et eventuelt udslip af naturgas pga. af lækage relativ let kan spores, da naturgas foruden methan indeholder ca. 10 procent højere kulbrinter (hovedsageligt ethan), som kan detekteres med stor følsomhed. Overvågningen siden 1989 tyder ikke på nogen direkte lækage fra naturgaslageret.

De kvartalsmæssige undersøgelser udført i 2022 viste ingen forhøjelser af koncentrationen af methan i grundvandet i området, og ingen spor af højere kulbrinter, bortset fra en stadig mindre rest i den dybe del af boring K1, stammende fra udslippet under ibrugtagning af ny injektionsboring i 1995.

De gentagne store udsving i methan-indholdet i de terrænnære pejlefiltre i K2-boringen bør ikke give anledning til bekymring om, hvorvidt methanen kan stamme fra gaslageret, da udsvingene ikke følges af en stigning i indholdet af ethan eller andre højere kulbrinter og der ikke ses en stigning i den egentlige kontrolboring.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGEUS
Antal sider16
Vol/bind2023
DOI
StatusUdgivet - 17 jan. 2023

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Nummer3
Vol/bind2023

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater