Overvågning af grundvand over Stenlille naturgaslager, 1989 - 2018

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

Grundvandet over naturgaslageret ved Stenlille er regelmæssigt blevet undersøgt for eventuelt indhold af lette kulbrinter. Undersøgelserne er foretaget siden lageret blev taget i anvendelse i 1989, som et led i overvågningen af lageret. Grundvandet indeholdt små mængder naturlig methan ca. 0,05 mg/L allerede før nedpumpning af den første naturgas. Siden nedpumpning af naturgas er der kun set mindre udsving i methanindholdet i grundvand omkring 0,05 mg/L. I omegnen af naturgaslageret indeholder det grundvand, der anvendes til vandindvinding, op til 0,25 mg/L methan. Dette drejer sig også om naturlig methan, dannet ved mikrobiel nedbrydning af organisk stof i de geologiske lag, som vandet siver gennem.

Undersøgelserne har vist, at et eventuelt udslip af naturgas pga. af lækage relativ let kan spores, da naturgas indeholder ca. 10 procent højere kulbrinter foruden methan. Overvågningen siden 1989 tyder ikke på nogen direkte lækage fra naturgaslageret.

De kvartalsmæssige undersøgelser udført i 2018 viste ingen forhøjelser af koncentrationen af methan i grundvandet i området, og ingen spor af højere kulbrinter, bortset fra en stadig mindre rest i den dybe del af boring K1, stammende fra udslippet under ibrugtagning af ny boring i 1995.

De gentagne store udsving i methan-indholdet i de allerøverste pejlefiltre i K2-boringen bør ikke give anledning til bekymring om hvorvidt methanen kan stamme fra gaslageret, da udsvingene ikke følges af en stigning i indholdet af ethan eller andre højere kulbrinter og der ikke ses en stigning i den egentlige kontrolboring.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedCopenhagen
ForlagGEUS
Antal sider16
Vol/bind2018
DOI
StatusUdgivet - 12 mar. 2019

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Nummer52
Vol/bind2018

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater